U Luteranów Jest Inaczej…

W tym świętym czasie przemiany i nawrócenia Chrystus chce nas przemienić, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Niego i troszczyli się nie tylko własne zbawienie, lecz także stawalidla innych światłem i drogowskazem na drodze do zbawienia. Wszystkie inne Kościoły są zorganizowane tylko na poziomie regionalnym (państwa, okręgu administracyjnego, gminy wyznaniowej itp.) i nie posiadają takiego jak rzymskokatolickie zarządzania ogólnoświatowego. Z tego powodu każdy konkordat jest ważniejszy, niż prawo danego państwa i dlatego, np. w Polsce konkordat nie może zostać zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, mimo faktu, że narusza nie tylko wiele przepisów polskiego prawa, lecz także konstytucję RP. Stosunek państwa wobec innych związków wyznaniowych (w odróżnieniu od Kościoła rzymskokatolickiego) regulują ustawy, które każde państwo może dowolnie zmieniać. Są to zjawiska, świadczące dążeniu Kościoła do zdobycia władzy politycznej w Polsce. Przez osobistą wiarę przyjmowane są dary łaski Bożej.

W Europie nie ordynują kobiet Kościoły luterańskie w Polsce, na Łotwie, w Rosji i byłych republikach radzieckich, w Serbii, na Litwie i Madagaskarski we Francji. Owszem, Kościoły czasami wydają oświadczenia czy zalecenia, ale generalnie etyczne życie wierzącego ewangelika zależy od jego sumienia, od tego, co dzieje się w Duchu Świętym między nim, a Bogiem, a tego żadna ziemska instancja nie jest władna osądzić.

Podkreślając wyłączność czterech wymienionych elementów, chce jedynie wykluczyć pogląd, że wiara wymaga uzupełnienia przez uczynki, że równorzędnym partnerem Pisma Świętego jest tradycja kościelna, że łasce Bożej musi towarzyszyć współdziałanie człowieka i że obok Chrystusa istnieją inni pośrednicy (Maria, święci, Kościół) w dziele zbawienia. Kościoły wyrosłe z Reformacji przyjmują sformułowania dogmatyczne uchwalone na soborach powszechnych zwołanych w pierwszych stuleciach.

Takich arcydzieł było w Polsce bardzo dużo, jednak ogromna część z nich nie wytrzymała próby czasu, albo została celowo zniszczona. W Rzymie turyści mają szansę podziwiać na placu Hiszpańskim schody w stylu rokoko pochodzące z osiemnastego wieku. Hierarchowie Kościoła Katolickiego w Polsce doskonale rozumieją, że wpływanie na polityków jest im niezbędne jak powietrze.

Wiara katolicka była i jest elementem historii i kultury Polski – tak więc nie można, tylko jak te psy niuchać, gdzie ma słabe strony, ale przyjąć i zaakceptować fakt, że na tej katolickiej kulturze, wychowały się setki milionów Polaków, i to przede wszystkim prawych ludzi, walczących jej wolność – wśród których, byli pewnie także ojcowie i matki tych co niuchają – jak p.. „zarażone” wątpliwą demokracją Zachodu. Ty jako mniejszość zaakceptuj to, że nikt nie będzie wprowadzał rygorów pod twoje dyktando. Ja również jestem pod wrażeniem Twojej „sporej” liczby katolickich przeciwników wieszania symboli religijnych w przestrzeni publicznej.kościół w polsce. dzieje i kultura

Również w Polsce sondaże dowodzą, że zdecydowana większość (60,7%) osób zaangażowanych w filantropię lub wolontariat w Polsce podejmuje takie działania ze względu na swoje moralne, religijne lub polityczne przekonania nakazujące pomagać innym. Mamy więc do czynienia w Polsce z ciągłym wzrostem ilości parafii. W ciągu ostatnich czterdziestu lat liczba parafii w naszym kraju wzrosła niemal dwukrotnie. Wszystkie parafie skupione są w diecezjach, których w Polsce obecnie jest (włączając Ordynariat Polowy oraz inne obrządki) 45. W Polsce funkcjonują 64 męskie instytuty życia konsekrowanego z 76 prowincjami zrzeszonymi w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Liczba zakonników w Polsce wynosi ponad six 700 osób, a zakonnic ponad 21 tys. Z znacznym stopniu współtworzą a single społeczeństwo obywatelskie w Polsce. W Polsce w roku 2008 zarejestrowanych było 60 tys.

A gdyby już komuś z naszych „przydarzyło” się otoczymy modlitwa,przeniesiemy na misje albo schowamy na Ukrainie,by tylko żurnaliści nie dopadli a problemy zamieciemy pod dywan. Oczywiście pod warunkiem, że nie chodzi tylko ciągłe dokopywanie, a konsekwentne działania zmierzające od usunięcia patologii na tym styku występujące. Causescu był brutalnym dyktatorem, a kościoły były zaangażowane walkę wolność.

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.