Wpisy z kategorii 'drewniane kościoły'

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kolejnym kościołem zbudowanym z materiałów nietrwałych jest Kościół Pokoju w Świdnicy.

Jego historia jest taka sama jak Kościoła Pokoju w Jaworze. Ciekawe jest, że w Polsce istniał jeszcze jeden taki kościół i mieścił się on w Głogowie.

Historia Kościoła

Zgoda cesarza Ferdynanda III na budowę tych kościołów, miała ukazać jego tolerancje. W rzeczywistości kościoły te musiały zostać postawione poza obrębem miast. Ponad to ograniczył on czas budowy do jednego roku, a kościół nie mógł posiadać dzwonnicy. Kiedy sytuacja ewangelików uległa poprawie postawiono dzwonnicę. Stało się to w roku 1708.

Kościół Pokoju w Świdnicy również ma swoje miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

800px-kosciol_pokoju_w_swidnicy_wisnia65221

0816_kosciol_pokojuswidnica2

swidnica-kosc-pokoju21

Kościół Pokoju w Jaworze

jawor-kosciol-pokoju

Kościół Pokoju został wybudowany w latach 1654-1655. Mieści się on w Jaworze na Dolnym Śląsku.

Najciekawsze jest, że został on stworzony tylko z drewna, słomy i gliny. Jest to zabytkowy budynek sakralny, wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego, który zakończył wojnę trzydziestoletnią.

Budowa kościoła

Kościół pokoju został wybudowany na podstawie projektu Albrechta von Saebischa. W jego budowie zastosowano konstrukcje ryglową. Ogromne wrażenie robi barokowe wyposażenie wnętrza budynku. Ołtarz, ambona i chrzcielnica zapierają dech w piersiach. Ciekawostką jest, że budowla ta powstała wyłącznie z drewna, słomy i gliny, przez rozkaz habsburskiego cesarza Ferdynanda III. Z tych materiałów budowano wtedy stodoły lub chlewy. Dzięki temu ukazał on swój lekceważący stosunek do idei głoszonych przez Marcina Lutra.

Kościół pokoju został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, gdyż ma duże znaczenie dla kultury i dziedzictwa ludzkości.

kosciol-p-1

koscil-p-2

kos-p-3