Latest Entries »

Drewno, jako chyba najłatwiejszy w zdobyciu i obróbce materiał budowlany stosowany powszechnie towarzyszy nam już od tysięcy lat. Najprawdopodobniej już teraz Kościół byłby w tarapatach, gdyby nie rola, jaką odegrały polskie telenowele, w których przedstawiano wyłącznie pozytywny wizerunek duchownych, unikając wbrew prawdzie obrazu pokazującego, co dzieje się naprawdę. Ulmed, ja nie nienawidzę KK, tylko domagam się równego traktowania z punktu widzenia podatnika i obywatela dochodów tejże instytucji, jak wszędzie indziej na świecie jest to zrobione. Islam też będzie w Polsce krytykowany, jeśli zyska na znaczeniu, jeśli zacznie być problemem z powodu radykalizmu religijnego. Ludzie jeszcze nie mają odwagi wierzyć Bogu, czyli własnemu sercu i intuicji, lecz są pod wpływem narzuconych im od urodzenia schematom, stąd te katolickie pochówki, chrzty, bierzmowania i komunie. Kościoły są tamami, które to płynięcie czynią niezwykle mozolnym. Coraz większą popularnością cieszą się wystroje kościoła w amerykańskim stylu.kościoły w polsce mapa

Podkreślając wyłączność czterech wymienionych elementów, chce jedynie wykluczyć pogląd, że wiara wymaga uzupełnienia przez uczynki, że równorzędnym partnerem Pisma Świętego jest tradycja kościelna, że łasce Bożej musi towarzyszyć współdziałanie człowieka i że obok Chrystusa istnieją inni pośrednicy (Maria, święci, Kościół) w dziele zbawienia. Kościoły wyrosłe z Reformacji przyjmują sformułowania dogmatyczne uchwalone na soborach powszechnych zwołanych w pierwszych stuleciach.

Jednak ponad wszystko Polskie Stowarzyszenie Fotografów Ślubnych ma działać na korzyść klientów, dzięki ofercie zawierającej praktycznie cały przekrój zarówno stylów fotograficznych, jak i osobowości samych wykonawców. Badanie CBOS z listopada 2011 roku wykazało, że 95% mieszkańców Polski deklaruje się jako katolicy 47 Jest to, po Malcie , największy odsetek w Europie 48 Według Instytutu Statystyki kościoła Katolickiego wierzący stanowią 80% ludności Polski 49 50 W 2011 roku liczba osób ochrzczonych przez polski Kościół katolicki, wynosząca 33 399 328, stanowiła 86,66% populacji Polski, szacowanej na 38 538 447 osób 51 Liczba ochrzczonych obejmuje również wszystkie osoby, które wystąpiły z Kościoła.

W Polsce Kościół Ewangelicko – Augsburski prowadził dialog ekumeniczny z Kościołem Ewangelicko – Reformowanym (1570, 1970) oraz z Kościołem Ewangelicko – Metodystycznym (1994) w sprawie wspólnoty ambony i ołtarza (interkomunia i intercelebracja, oraz wspólny urząd Kościoła). Chociaż wspólne kontakty ekumeniczne nie są zawsze jednoznaczne z akceptacją poglądów, nauki i kultu innych Kościołów Chrześcijańskich, to jednak współpraca pomiędzy chrześcijanami w świecie zlaicyzowanym i uległym różnym niebezpieczeństwom (sekty, religie niechrześcijańskie) jest bardzo pożądana. Reformatorzy XVI wieku przywrócili prawo wszystkich wierzących do przyjmowania Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Świnoujście, znane uzdrowisko położone na północno-zachodnim krańcu Polski, nad rzeką Świną i Morzem Bałtyckim, kurort znajdujący się na kilkudziesięciu wyspach, w otoczeniu licznych rozlewisk. W Polsce pierwsi sympatycy Ruchu pojawili się w połowie lat siedemdziesiątych. Oficjalnie Kościół Zjednoczeniowy został zarejestrowany w 1990 roku 12 stycznia pod nazwą Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego. KEM w Polsce kształci swoich przyszłych duchownych w Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie.

 

Również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się rzymskokatolickie kościoły w Hervartove i Tvrdošíne, ewangelickie kościoły w Kežmarku, Leštinách i Hronseku oraz kościoły obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomírovej i Ruskej Bystrej. Kościoły artykularne.

Według tego projektu, Kościoły nadal postępowałyby zgodnie z istniejącą zasadą obliczania daty Wielkanocy, lecz bazując na współczesnych, bardzo dokładnych obliczeniach astronomicznych. W ostatnich latach wywierano nacisk na środowiska kościelne dla ustalenia przez Kościoły wspólnej daty jeszcze przed końcem wieku. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, jako pierwszy Kościół poza granicami Niemiec, włącza się w Dekadę Lutra, chcąc przybliżyć Polakom, bez względu na wyznanie, duchowy i społeczny dorobek reformacji luterańskiej w Polsce i na całym świecie. Obecnie powołana została przez Konsystorz Kościoła oraz przez Konferencję Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce Komisja d/ s Dialogu Teologicznego w sprawie: małżeństw różnorodnej przynależności wyznaniowej, uznania urzędu Kościoła i interkomunii.

Hala widowiskowa zbudowana została w latach 1911-1913 przez Maxa Berga, w stylu wczesnomodernistycznym. W 1779 roku -26 października – ks. Stanisław Kossowski położył kamień węgielny pod nowy kościół. Kościół św. Anny zbudowany jest w stylu barokowym, trzynawowy, z wieżą 46 metrów wysoką. W ołtarzu głównym jest obraz św. Anny namalowany przez J. Balukiewicza w 1889 r. Dwa boczne ołtarze, podobnie jak główny, są stiukowe i dwa przenośne – drewniane, w stylu barokowym. W prezbiterium znajduje się nagrobek generała Józefa Lipskiego, zmarłego w 1817 r. Nagrobek wykonano z marmuru w stylu klasycystycznym z herbem Grabie.kościół w polsce. dzieje i kultura

Najstarsza wzmianka Blaszkach pochodzi z 1386 r. W XV i XVI w. Blaszki były własnością rodziny Błaszkowskich, później przeszły w ręce Radoszewskich, a w XVIII w. należały do rodziny Lipskich. Oprócz struktur kościelnych zaczęły pojawiać się w Polsce także organizacje filialne, spośród których najprężniej działa Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych (CARP – Collegiate Association for the Research of the Principle) – mające być płaszczyzną porozumienia ze środowiskiem akademickim. To właśnie CARP jest właścicielem okazałego ośrodka Ruchu w miejscowości Glanów pod Krakowem. Stowarzyszeni członkowie, często przynależący do “Kościołów Domowych” nie przerywają normalnego stylu życia, wspierają jednak ruch finansowo, a także poprzez propagowanie jego założeń. Siedziba organizacji w Polsce znajduje się w Warszawie przy ulicy Czardasza. Minęły lata, podczas których brat Stanisław „awansował” i obecnie jest … Biskupem Metropolitą „Kościoła słowiańskokatolickiego” w Polsce. Na zachodzi kościoły przerabia się jak stare hale fabryczne, ale już w Polsce obserwuje się podobny trend. Inne religie w Polsce są małe.

Według tego projektu, Kościoły nadal postępowałyby zgodnie z istniejącą zasadą obliczania daty Wielkanocy, lecz bazując na współczesnych, bardzo dokładnych obliczeniach astronomicznych. W ostatnich latach wywierano nacisk na środowiska kościelne dla ustalenia przez Kościoły wspólnej daty jeszcze przed końcem wieku. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, jako pierwszy Kościół poza granicami Niemiec, włącza się w Dekadę Lutra, chcąc przybliżyć Polakom, bez względu na wyznanie, duchowy i społeczny dorobek reformacji luterańskiej w Polsce i na całym świecie. Obecnie powołana została przez Konsystorz Kościoła oraz przez Konferencję Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce Komisja d/ s Dialogu Teologicznego w sprawie: małżeństw różnorodnej przynależności wyznaniowej, uznania urzędu Kościoła i interkomunii.kościoły w polsce liczba

Informujemy także konkursach turystycznych, publikujemy zdjęcia z podróży i informujemy ciekawostkach i atrakcjach dla zwiedzających. Z racji miana katedry najbardziej znanym, ale i też najstarszym kościołem w Bydgoszczy jest Fara, która została wzniesiona w XV wieku w stylu gotyckim. Do innych bardziej znanych należą Kościół Klarysek, Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kościół św. Trójcy, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół św. Andrzeja Boboli, Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Bazylika św. Wincentego à Paulo.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji. Na terenach pod władzą cara rosyjskiego i króla pruskiego powstają parafie luterańskie założone przez kolonistów szukających lepszych warunków życia swoich rodzin. Najwyraźniej nagłówki w stylu „biskup mówi źle gender” nie trafiły na podatny grunt i trzeba było zaostrzyć język – wszak tytuł „biskup rasista” sprzeda się znacznie lepiej! Jak bowiem powszechnie wiadomo, nikt w Polsce tak wspaniale nie czci swojej matki, nie brzydzi się kradzieżą i oszustwem jak ów zakonnik.

Jestem za tym, aby wszystkie związki wyznaniowe i kościoły były utrzymywane przez swoich wyznawców. Winne jest polskie społeczeństwo, które najpierw bez szemrania dało sobie wcisnąć Konkordat i obciążenia z tytułu licznych kościelnych przywilejów a teraz narzeka. Uzupełnieniem dekoracji są duże kompozycje z tych samych kwiatów pod ołtarzem.

Artykuł tym że wybierając się na kilka dni do Krakowa można zorganizować wszystko wcześniej nie wychodząc z domu. Można zastosować algorytm im więcej modernizmu, tym bardziej kościoły pustoszeją. Na pierwszy rzut oka po zestawieniu moich dwóch komentarzy może się wydawać, że jestem hipokrytą,bo z jednej strony ganię holenderski kościół, a z drugiej wyszarpuje niemieckiemu odpowiednikowi poduszkę z pod konającej głowy, nawołując do jej finansowego bojkotu, ale tak nie jest. Wbrew pozorom podatki w Niemczech są dużo wyższe niż w Polsce. Ale gdy ktoś odrzuca miłość, Bóg objawia nam swój drugi przymiot – sprawiedliwość, która sądzi człowieka jak z tej Bożej miłości korzystał. Przecież za 10 lat nikt do nich chodzić nie będzie.” Ten odparł, ze kościół to nie tylko instytucja ziemska, a nadprzyrodzona (coś tym stylu piszę z pamięci). Jeśli nie dojdzie do schizmy, KRK na zachodzi zniknie za ten góra kilkanaście lat, Kościoły zostaną zamienione w meczety, mieszkania, sklepy i domy publiczne. Podatek kościelny to początek końca Kościoła w Polsce.

Młody człowiek z charakterystyczną dla okresu dojrzewania postawą buntu, negacji wartości (szczególnie cenionych przez starsze pokolenie), ucieczki od tradycji jest podatny na przyjęcie swoistego stylu życia niekiedy preferującego siłę, przemoc, brutalność, perwersję seksualną. Drugim rodzajem uzależnienia od mass mediów jest „uzależnienie” od przekazywanych treści: od promowanego tam stylu życia, postaw, wartościowania, kultury (subkultury), tradycji, relacji międzyludzkich, sensacyjek, ploteczek itd. W tej dziedzinie prym wiedzie prasa i to prasa kobieca, obejmująca w Polsce co najmniej 60 tytułów łącznym nakładzie ponad 20 mln egzemplarzy, co przy populacji 16 mln kobiet powyżej lat 14 powoduje, że każda Polka może wziąć do ręki co najmniej jeden egzemplarz pisma kobiecego 6. To stanowi jak znaczny wpływ mogą mieć treści przekazywane przez prasę na sposób życia i patrzenie na życie przez polskie kobiety.

Atrakcją mogą być zabytki miasta z Wawelem na czele, muzea, kościoły (Kościół Mariacki na Krakowskim Rynku Głównym ze swoim słynnym ołtarzem Vita Stwosza, Kościół na Skałce na Kazimierzu), kaplice, żydowskie synagogi, kopce. Ta właśnie jednak ciężka sytuacja Kościoła w państwie cara wpłynęła pozytywnie na zmianę poglądów papieża na sprawy polskie.kościoły w polsce liczba

Jestem za tym, aby wszystkie związki wyznaniowe i kościoły były utrzymywane przez swoich wyznawców. Winne jest polskie społeczeństwo, które najpierw bez szemrania dało sobie wcisnąć Konkordat i obciążenia z tytułu licznych kościelnych przywilejów a teraz narzeka. Uzupełnieniem dekoracji są duże kompozycje z tych samych kwiatów pod ołtarzem.

Najsłynniejsze w Polsce znajdują się w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie i swoim dźwiękiem zapierają dech słuchaczom, a ich rokokowa rzeźba jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Takie widoki to już rzadkość, ponieważ nowe kościoły nie przewidują używania innych organów niż elektroniczne, a starsze przekonały się, że to dużo lepsze, praktyczniejsze i oszczędne rozwiązanie. Niemalże wszystkie nowo powstałe budynki za wyjątkiem kilku przypadków takich jak: zabytki, kościoły i budynki sakralne, budynki przeznaczeniu rolnym, małe budynki przemysłowe oraz budynki wolnostojące małej powierzchni użytkowej (do 50 m2), wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Wydana została na tej samej zasadzie, co Mahler: z inicjatywy artystki, skompilowana z nagrań radiowych i pod szyldem firmy Dux. Wydaje im się, że prościej jest sprawę zamieść pod dywan. Taką wiarą w Polsce jest KK.

Nie będziemy się zajmować faktyczną statystyką liczby katolików w Polsce (czy ich jest 13% – tych co się spowiadają i przyjmują komunię, czy też 100%, czyli tych którzy podlegają de facto w Polsce prawu kościelnemu), ponieważ państwo polskie jest tak skonstruowane, że kościół i jego prawa są wszechobecne, a także usankcjonowana jest ta wszechobecność oraz specjalna pozycja Kościoła Katolickiego w państwie względem jakichkolwiek innych organizacji religijnych i systemów moralnych. Moglibyśmy sięgnąć po przykład stosunku Kościoła Katolickiego do klasy chłopskiej na przestrzeni 1000 lat działania tej korporacji w Polsce. Nieporozumienia są wyjaśniane w świecie zwierząt w prosty sposób, okazaniem niezadowolenia i przewagi, po czym następuje „zgodne rozejście się stron konfliktu”. Kogo więc Kościół Katolicki edukował w Polsce przez te 1000 lat, jakieś kobiety?!

8 złych nawyków ogrzewania

Niższa cena ogrzewania to nie tylko zasługa kotła centralnego ogrzewania o wyższej sprawności. Kotły gazowe kondensacyjne, nie załatwią wszystkiego, równie ważne są dobre nawyki domowników. Radzimy, na co zwracać uwagę, by płacić realnie mniej za ogrzewanie domu.

090505pur

 1. Im wyższa temperatura w pomieszczeniach, tym większe zużycie energii do ogrzewania domu. Radzimy się przyzwyczaić do temperatury o stopień niżej, no i ciepły polar i tshort kosztuję mniej niż paliwo lub gaz. to jest kluczowa argumentacja ;)
 2. W kuchni czy w sypialniach temperatura powietrza nie musi być tak wysoka jak w pokoju dziennym czy łazience. Wyreguluj instalację grzewczą tak, by w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywasz, w dzień było 20°C. Nawet jeśli początkowo wyda ci się, że to za mało, po kilku dniach będziesz zadowolony. Warunkiem odczuwania komfortu cieplnego w takiej temperaturze jest utrzymywanie wilgotności względnej powietrza na poziomie 40-50% – przy sprawnej wentylacji grawitacyjnej i niezbyt gorących grzejnikach nie powinno to stanowić problemu.
 3. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, bardziej odczuwamy zaduch, co zmusza nas do częstszego otwierania okien, a to oznacza dodatkowe straty ciepła i wzrost zużycia energii o kilkanaście procent.
 4. W nocy temperatura w pomieszczeniach może być nieco niższa niż w dzień bez uszczerbku dla naszego komfortu. W temperaturze 18°C bardzo dobrze się śpi, oczywiście w ciepłej pościeli.
 5. Również na czas wyjścia domowników na dłuższy czas (do pracy czy szkoły) powinno się obniżać temperaturę w domu do 17°C, a na czas kilkudniowej nieobecności nawet do 15°C. Utrzymywanie jeszcze niższej temperatury jest już niezalecane, przede wszystkim ze względu na konieczność dostarczenia później dużej ilości energii do ponownego rozgrzania ścian, podłóg i stropów. Takie zbytnie ochłodzenie domu nie da większych oszczędności, a jedynie spowoduje dyskomfort mieszkańców.
 6. Niektóre pokoje nie muszą być koniecznie ogrzewane przez cały dzień. Cena ogrzewania będzie niższa, jeżeli zamkniesz szczelnie i obniżysz temperaturę w pokoju, z którego nie korzystasz.
 7. Olej opałowy, gaz ciekły i węgiel kupuj latem, gdy jest tańszy.
 8. Oszczędzaj również ciepłą wodę – zamiast brać każdą kąpiel w wannie, zacznij używać prysznica.

Jakie ogrzewanie w kościele?

Ogrzewanie kościoła to prawdziwe utrapienie proboszczów i parafian. Bardzo trudno jest ogrzać tak duże pomieszczenie nie wydając na to fortuny. W tym przypadku w grę wchodzą tylko dwie możliwości: piece gazowe oraz piece węglowe.

Jakie są wady i zalety pieca węglowego?

 • tańszy od gazowego
 • łatwiejsza kontrola wydatków

Do wad można niewątpliwie zaliczyć konieczność rozpalania w piecu i ręcznego dosypywania węgla, konieczność czyszczenia komina.

Jakie są wady i zalety pieca gazowego?

 • wygoda – wystarczy ustawić żądaną temperaturę i poczekać
 • piec po ustawieniu nie potrzebuje ingerencji człowieka

Jeśli chodzi o wady, to na pewno gaz jest droższy niż węgiel. Piece gazowe są bardziej awaryjne niż węglowe.  Ponadto nie ma takiej możliwości kontroli wydatków jak w piecach węglowych, tutaj o kwocie wydanej na ogrzewanie dowiadujemy się dopiero na rachunku.

Więcej cennych informacji można znaleźć na stronie – http://www.dedietrich-kotly.pl/

 

Kościół – z jednej strony można powiedzieć, że jest to budowla chrześcijańska służąca celom
sakralnym i rytualnym. Z drugiej strony, jest to wspólnota ludzi wierzących charakteryzująca się
świętością, dostępnością dla wszystkich, ludzką jednością oraz wspólną modlitwą w indywidualnych
intencjach.

Patrząc z jeszcze innej perspektywy, jest to miejsce słynące z niebywałej architektury.
Wszystkie elementy wystroju wykonane są z niezwykłą starannością, kunsztem i okazałością.
Najczęściej instytucja kościoła kojarzy nam się z coniedzielną mszą. Jednak, są w życiu
każdego chrześcijanina takie momenty, w których kościół odgrywa wyjątkową i szczególną rolę.

Nasze święto

Mowa tutaj o różnego rodzaju uroczystościach, takich jak chrzest, komunia dziecka, bierzmowanie
czy ślub. Są to radosne momenty, które wyrysowują w naszej pamięci bardzo pozytywne
wspomnienia. Tak czy inaczej, przy każdej z tych okazji chcemy, aby kościół był niezmiennie pięknie
ozdobionym i udekorowanym miejscem, w którym czujemy się dobrze.
Estetyka tego świętego miejsca jest bez dyskusji bardzo ważnym elementem. Zaczynając od
wyglądu zewnętrznego, na wyglądzie wewnętrznym kończąc. Od samego początku uderza nas
wystawność tego miejsca. Wszystkie ręcznie zdobione kolorowe witraże, własnoręcznie rzeźbiony
ołtarz, perfekcyjnie uformowane rzeźby apostołów czy okazałe i zadziwiające swoją wielkością
żyrandole i lampy. Na ostateczny wygląd każdego kościoła mają również wpływ różnego rodzaje
dekoracje. Otoczenie ołtarza może zostać urozmaicone dużą ilością kwiatów w zdobionych donicach.
Na samym ołtarzu widnieją piękne świeczniki, które nie tylko pełnią rolę wizualną, ale również
funkcjonalną.

slub

Uwiecznione święta

Wspomniane wcześniej uroczystości, jak chrzest czy ślub, również wypełniają kościół
mnóstwem dekoracji, aby uczynić te dni wyjątkowymi i jedynymi w swoim rodzaju. Całość bardzo
urodziwie prezentuje się na zdjęciach i filmach, które później z dumą można wspominać w gronie
rodziny i przyjaciół. Historia kościołów sięga zamierzchłych czasów, jednak niezmiennie można
powiedzieć, iż są to jedne z najbardziej monumentalnych i majętnych budowli, które nie tylko
umacniają w wierze, ale również potrafią nacieszyć ludzkie oko swoim wyglądem i wystrojem.

Mont Saint-Michel to skalista wsypa pływowa znajdująca się w Zatoce Wzgórza Świętego Michała w Normandii, która połączona jest kontynentalną Francją groblą o długości 1800 m.

O wyspie tej piszemy, gdyż wzniesione na niej zostało słynne Sanktuarium Michała Archanioła.

Architektura Sanktuarium

Niezwykle piękna i ujmująca architektura sanktuarium w połączeniu z niezwykle urokliwą lokalizacją sprawia, że rocznie wyspę odwiedza około 3 200 000 osób, co wskazuje, iż jest to druga zaraz po romantycznym Paryżu atrakcja turystyczna Francji.

Warto dodać, iż wiele budowli znajdujących się na wyspie i miasto jako całość stanowią pomniki historii.

od 1979 roku sanktuarium Michała Archanioła to część Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Klasztor hieronimitów to miejsce, które robi naprawdę potężne wrażenie. To miejsce po prostu zapiera dech w piersiach.

Klasztor ten jest dumą Portugalii. Dokładnie mieści się on w lizbońskiej dzielnicy Belém. Budowla zachowana jest w stylu manuelińskim łączącym gotyk, renesans i rzeźby z morskimi motywami, a także niezwykle klimatyczne elementy orientu.

Historia klasztoru hieronimitów

Piękne Ściany, ujmujące filary, widowiskowe balkony, a także portale oraz najpiękniejsze krużganki klasztorne i cały projekt Klasztora hieronimitów sprawiły, że 1983 roku budowla została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Budowę klasztoru hieronimitów rozpoczęto 1502 roku. Budowla miała być wyrazem wdzięczności za pomyślną wyprawę Vasco da Gamy do Indii przez króla Manuela I. W roku 1551 budowa została zakończona.

Nazwa klasztoru ma swoje źródło u opiekuna zakonu św. Hieronima, który zajmował się nim od 1934 roku.

Ciekawostka – klasztor posiada innowacyjne baterie i kolektory słoneczne, które w dzień ładują baterię a w nocy dzięki energii słonecznej uzbieranej za dnia przepięknie oświetlają klasztor.

Warto sprawdzić więcej i zainteresować się systemami solarnymi w takich budynkach, ponieważ z pozoru wydają się starymi budynkami a w rzeczywistości to nowoczesne ekologiczne budynki z systemami solarnymi. Więcej tutaj – http://www.dedietrich-solary.pl/systemy_solarne

Największą, a zarazem najważniejszą świątynią kompleksu Angor w Kambodży jest Angkor Wat.

Ta zapierająca dech w piersiach świątynia zbudowana została przez Surjawarmana II na cześć Wiszu – hinduskiego bóstwa.

Budowa Angkor Wat

Nad budową świątyni pracowało aż pięć tysięcy rzemieślników oraz pięćdziesiąt tysięcy innych robotników, a budowa tej jakże ujmującej budowli zajęła, aż 37 lat. Efektem tej wieloletniej pracy jest 2,08km2 powierzchni całkowitej wraz z murami zewnętrznymi oraz fosą.

Największym skarbem świątyni jest kamienny arras o długości 900 m, na którym zobaczyć można historie z mitologii hinduskiej oraz sceny bitewne i życie dworu. Samą nazwę Angkor Wat można przetłumaczyć jako „Świątynia Miejska”.

Warto także dodać, że wiele osób uznaje tę świątynie za jeden z siedmiu średniowiecznych cudów świata.